Geplaatst op

Aangepast programma jubileumfeest v.v. Strijen

Zaterdag 1 mei 2021 bestaat Voetbalvereniging Strijen precies 100 jaar. Helaas gooit het coronavirus nog steeds roet in het eten. Het grootschalig feest waar iedereen zo naar uitkeek krijgt een heel ander gezicht. Op 1 mei zullen een beperkt aantal activiteiten plaatsvinden; wanneer de verspreiding van het coronavirus het toelaat zal het eeuwfeest (uitgesteld) pas echt worden gevierd. Naar verwachting zal dit in het najaar 2021 plaats vinden. De jubileumcommissie is druk bezig met de voorbereidingen daarvan.

Vorig jaar werd een begin gemaakt met de voorbereidingen van het eeuwfeest op 1 mei 2021. De jubileumcommissie is voortvarend aan de slag gegaan maar moest telkens weer de bakens verzetten vanwege de aanhoudende Coronacrisis. Nog steeds is geen concreet uitzicht op het weer mogelijk maken van feestelijke activiteiten waar jong en oud massaal bij aanwezig kan zijn. Mogelijk is het sportcomplex in mei of later beperkt toegankelijk, maar dan nog hoeft niet gerekend te worden op drukte op en langs de velden. Een feestje daaromheen lijkt onmogelijk.

Daarom hebben bestuur en jubileumcommissie besloten af te zien van grote plannen rond 1 mei maar de focus te richten op het nu nog onbekende moment waarop heel v.v. Strijen weer massaal uit het dak kan gaan. Hopelijk zal dit in het najaar wel het geval zijn.

Om die reden zijn de bakens verzet en vindt de jubileumviering sober plaats.

Wat gebeurt er op 1 mei?

– De vlag gaat in top! De club bestaat dan exact 100 jaar;

– Het door Ben Boswinkel en vele vrijwilligers samengestelde jubileumboek wordt officieel uitgegeven. Het eerste exemplaar van het boek wordt door de directie van trouwe sponsor Gebroeders Hooghwerff B.V. aan Ben Boswinkel overhandigd;

– Overhandiging van een jubileumgeschenk aan het bestuur;

– De aankondiging van de jubileummascotte (foto bijgevoegd);

– Alle leden krijgen een jubileum attentie. Nadere informatie hierover volgt nog.

En daarna?

Afhankelijk van de covid-ontwikkelingen wordt druk gewerkt aan voorbereidingen van aangepaste jubileumactiviteiten.

Zodra het complex weer in gebruik kan worden genomen wordt een tussenstap gemaakt in de vorm van:

– de feestelijke opening van het afgelopen jaar volledig vernieuwde kleedkamercomplex;

– de onthulling en presentatie van de speciale jubileummascotte;

– een gezellig samenzijn op en rond de velden (als vanouds).

Daarna in het najaar (als covid-maatregelen zijn ingetrokken):

– Feestelijke activiteiten dag op het voetbalcomplex (voor jong en oud) met veel sport en spel;

– Feestavond voor alle leden, sponsors en sympathisanten.

Gehoopt wordt op een snelle versoepeling van de coronamaatregelen. De commissie troost zich met de gedachte dat elke versoepeling op zichzelf al een feest is voor de normale verenigingsactiviteiten die al zo lang ‘on hold’ hebben gestaan. Arnold de Man: “En voor de spetterende feestavond geldt het thema ‘Wat in het vat zit verzuurt niet’.”